רשלנות רפואית צנתור / בצנתור

קיימים מקרים לא מעטים של רשלנות רפואית בצנתור. צנתורים הינם אמצעי מאד פופולרי כיום ולכן גם עולה הסבירות כי תתרחש רשלנות רפואית בצנתור.

בכדי להגשי תביעת רשלנות רפואית על צנתור, יש להוכיח ע"י חוו"ד רפואית כי הצנתור בוצע באופן שאינו מההו רפואה סבירה וכן כי נגרם נזק למטופל בעקבות כך.

תביעת רשלנות רפואית כזאת נמשכת בד"כ מספר שנים ומנוהלת ע"י עורכי דין לרשלנות רפואית.

לשאלות בנושא רשלנות רפואית בצנתור, ניתן ליצור קשר עם עו"ד טל נבו 0524787850

להלן מחקר בנושא צנתורים:

מחקר זה השווה בין שלוש טכניקות צנתור שונות בחולים עם מחלת לב כלילית רב-כלית ואוטם שריר הלב המלווה בהרמת מקטע (ST (STEMI. החולים הוקצו אקראית לטיפול באנגיופלסטיקה של הכלי הפגוע בלבד, צנתור בשלבים (staged revascularization), או טיפול סימולטני בלזיות שאינן קשורות לאוטם בלבד (non-IRA). צנתור של הכלי הפגוע בלבד נמצא בקורלציה עם שיעור האירועים הקרדיאליים המשמעותיים הגבוה ביותר לטווח ארוך, בהשוואה לטיפול רב-כלי.

מעט מאוד מחקרים תיארו את תוצאותיהם של צנתור מלא לעומת צנתור של הכלים הקשורים לאוטם בלבד (IRA) בחולים עם STEMI ומחלה כלילית רב-כלית. בנוסף לכך, לא קיימים מחקרים המשווים בין טיפול סימולטני בלזיות שאינן IRA לבין טיפול בלזיות IRA בלבד ולאחריו צנתור אלקטיבי של הלזיות האחרות (staged revascularization).

במחקר נבדקו תוצאות המחלה של 214 חולים עם STEMI ומחלת לב כלילית רב-כלית שעברו אנגיופלסטיקה ראשונית.

לפני האנגיופלסטיקה, החולים הוקצו אקראית ל-3 טכניקות טיפול שונות: אנגיופלסטיקה של הכלי הפגוע בלבד, צנתור בשלבים (staged revascularization), וטיפול סימולטני בלזיות שאינן IRA.

במשך תקופת מעקב של 2.5 שנים בממוצע, אחוז החולים שעברו אירוע קרדיאלי משמעותי (major adverse cardiac event) היה 50% בקבוצת הצנתור של הכלי הפגוע בלבד, 20% בקבוצת הצנתור בשלבים, ו-23.1% בקבוצת הטיפול הסימולטני בלזיות שאינו IRA. מקרים של מוות בתוך בית החולים, צנתור חוזר ואשפוז חוזר היו שכיחים יותר בקבוצת הצנתור של הכלי הפגוע בלבד. לא נמצאו הבדלים משמעותיים בשכיחות אוטמים חוזרים בין שלושת קבוצות הטיפול. שיעור ההישרדות ללא אירועים קרדיאליים משמעותיים היה נמוך יותר בקבוצת הצנתור של הכלי הפגוע בלבד, ודומה בין שתי קבוצות הטיפול האחרות.

מסקנות:

צנתור של הכלי הפגוע בלבד נמצא בקורלציה עם שיעור האירועים הקרדיאליים המשמעותיים הגבוה ביותר לטווח ארוך, בהשוואה לטיפול רב-כלי.

החולים העוברים צנתור בשלבים סובלים משיעור דומה של אירועים קרדיאליים משמעותיים כמו החולים העוברים צנתור סימולטני מלא בלזיות שאינן IRA.