נפגעי ליקויי בטיחות

פגיעות ברחוב וליקויי בטיחות
מאת עו"ד ענת מולסון*
אם נפגעת עקב ליקויי בטיחות ברחוב, ניתן לתבוע עיריות, רשויות מקומיות, וכן גופים ציבוריים אחרים כגון: מכבי אש, משטרת ישראל וכו‘ בגין רשלנותם.
כאשר מדובר ברשות, אשר תחומי אחריותה רבים ולא ניתן לצפות ממנה שתתקן מיד כל תקלה או מפגע בשטחים ובמתקנים שבתחום שיפוטה ואחריותה, קבע בית המשפט כי לא כל נזק שנגרם ייחשב כנובע מרשלנות הרשות.
בית המשפט קבע כי מחובתה של רשות לדאוג, "במסגרת הסביר", לתקינותם של השטחים והמתקנים שבתחומי אחריותה ולהסרת מפגעים.
ומה פירוש המונח "במסגרת הסביר" ? בית המשפט יוצק, בכל פעם מחדש, תוכן למונח זה על פי נסיבותיו של כל מקרה.
ככלל, ניתן לומר כי בעת בדיקת סבירות התנהגותה של הרשות יילקחו בחשבון, בין היתר, השיקולים הבאים:

  • סוג הנזק הצפוי כתוצאה מאי תיקון התקלה או הסרת המפגע.
  • היקף חומרת הנזק הצפוי.
  • ההסתברות להתרחשות הנזק.
  • משך הזמן בו לא תוקנה התקלה או הוסר המפגע.
  • עלות האמצעים בזמן ובכסף לתיקון התקלה או הסרת המפגע.
  • אפשרויות פעילותה של הרשות במסגרתה התקציבית.

במידה וייקבע כי הפגיעה הינה כתוצאה מרשלנותה של הרשות, הרי שהפיצוי שייפסק בגין נזקי הגוף דומה ברכיביו לפיצוי בגין תאונות עבודה ותביעות רשלנות רפואית, כלומר: כאב וסבל, הפסדים בעבר ונזקים עתידיים.
המלצותינו לנפגעים כתוצאה מרשלנות רשויות או גופים ציבוריים:
א. לערוך תרשומת של עדים למקרה. מאחר שמדובר לעתים בעוברי אורח, שאח"כ קשה לאתרם, חשוב לקבל מהם את פרטיהם (שם, מספר ת.ז, כתובת, מספר טלפון להתקשרות).
ב. לצלם את מקום הפגיעה או את המפגע, במועד סמוך ככל הניתן למועד הפגיעה, צילום ברור אשר מדגים את המפגע.
ג. להיוועץ בעורך דין מנוסה בתחום אשר יוכל להעריך את סיכויי תביעתך ולטפל בה במידה ויגיע למסקנה כי יש עילה לתביעה.
להערכת סיכויי תביעתך חינם, ניתן ליצור קשר עם עו"ד ענת מולסון המייצגת מאות נפגעי גוף, בטלפון: 03-6025060 או במייל: legalnet@bezeqint.net