תביעה רפואית על ביופסיה או מלנומה

ישנם מקרים בהם מוגשת תביעה רפואית רבים בנושא ביופסיה או מלנומה. אמנם לא כמו במקרי רשלנות רפואית בלידה, אך במספרים לא מבוטלים. להלן מחקר בנושאים אלו שפורסם לאחרונה:

המחקר השווה שיטות ביופסיה, חלקית ומלאה, מבחינת דיוק באבחון ההיסטופתולוגי של מלנומה עורית וקביעת שלב המחלה באופן מיקרוסקופי (microstaging). המחקר כלל אוסף של מקרים אשר נאספו לאורך 12 שנים במרכז הפנייה שלישוני. במחקר נמצא כי בקרב חולים אלו, אבחון היסטופתולוגי שגוי נפוץ יותר במלנומות אשר עברו הערכה בעזרת ביופסיית punch וביופסיית shave מאשר בכריתה מלאה של הגידול. ללא קשר לסוג הביופסיה. השימוש בביופסיות punch ו-shave יכול להוביל גם לאי-דיוק בקביעת שלב המחלה באופן היסטופתולוגי.

ניסו להשוות בין שיטות ביופסיה, חלקית ומלאה, מבחינת דיוק באבחון ההיסטופתולוגי של מלנומה עורית וקביעת שלב המחלה באופן מיקרוסקופי (microstaging).

זה כלל ביופסיות חלקיות ומלאות. גורמים אחרים שנלקחו בחשבון היו מיקום אנטומי, סוג הרופא בתחילת ניהול המקרה, פיגמנטציה נמוכה (hypomelanosis), תת-הסוג של המלנומה, גודל דגימת הביופסיה, ביופסיות מרובות ועובי הגידול.

אבחון היסטופתולוגי (אבחון שלילי שגוי- בסך הכל או עם תוצאה שלילית כתוצאה מאבחון שגוי זה- ואבחון חיובי שגוי) ודיוק בקביעת שלב המחלה באופן מיקרוסקופי. שיעורי הסיכויים (odds ratios=Ors) ורווח סמך של 95% הושגו בעזרת רגרסיה לוגיסטית מרובת-נתונים.

נמצא קשר בין עלייה בסיכויים לאבחון היסטופתולוגי שגוי לבין ביופסית punch (שיעורי סיכויים של 16.6 עם רווח סמך של 95%, 10-27), (P<0.001) וביופסית shave (שיעורי סיכויים של 2.6 עם רווח סמך של 95%, 1.2-5.7), (P=0.02) בהשוואה לביופסית כריתה מלאה של הגידול. ביופסית punch נמצאה כקשורה לעלייה בסיכויים לאבחון שגוי עם תוצאה שלילית כתוצאה מכך (שיעורי סיכויים של 20 עם רווח סמך של 95%, 10-41), (P<0.001). גורמים נוספים הנמצאו כקשורים לעלייה בסיכויים לאבחון שגוי כוללים מלנומה מסוג acral lentiginous (שיעורי סיכויים של 5.1 עם רווח סמך של 95%, 2-13), (P>0.001), מלנומה של רקמת חיבור (desmoplastic melanoma), (שיעורי סיכויים של 3.8 עם רווח סמך של 95%, 1.1-13.0), (P=0.03) ומלנומה מסוג nevoid (שיעורי סיכויים של 28.4 עם רווח סמך של 95%, 7-115), (P<0.001). לביופסיית punch (שיעורי סיכויים של 5.1 עם רווח סמך של 95%, 3.4-7.6), (P<0.001) וביופסיית shave (שיעורי סיכויים של 2.3 עם רווח סמך של 95%, 1.5-3.6), (P<0.001), היו סיכויים מוגברים לאי-דיוק בקביעת שלב המחלה באופן מיקרוסקופי מול כריתה מלאה של הגידול. עובי הגידול היה הגורם המשפיע ביותר על אי-הדיוק של קביעת שלב המחלה באופן מיקרוסקופי כאשר נעשה שימוש בביופסיה חלקית (הסיכויים לעלייה משמעותית באי-דיוק בקביעת שלב המחלה באופן מיקרוסקופי עלו פי 1.8 עבור כל עלייה של 1 מ"מ בעובי הגידול, רווח סמך של 95%, 1.4-2.4), (P<0.001).

בקרב חולים במרכז הפנייה שלישוני עם מלנומה, אבחון היסטופתולוגי שגוי נפוץ יותר במלנומות אשר עברו הערכה בעזרת ביופסיית punch וביופסיית shave מאשר בכריתה מלאה של הגידול. ללא קשר לסוג הביופסיה, תוצאות שליליות בעקבות אבחון שגוי יכולות להתרחש. אולם, תוצאות שליליות שכאלו הן נפוצות יותר בשימוש בביופסיית punch מאשר בביופסיה shave או כריתה מלאה של הגידול. השימוש בביופסיות punch ו-shave יכול להוביל גם לאי-דיוק בקביעת שלב המחלה באופן היסטופתולוגי.

לשאלות בנושא רשלנות רפואית בביצוע ביופסיה או באבחון מלנומה, ניתן ליצור קשר עם עו"ד רשלנות רפואית ענת מולסון

כותבים מאמרים ומקבלים תמלוגים