פגיעות ילדים

תאונות בבית הספר ואחריות המורים
מאת עו"ד ענת מולסון*

לצערנו, תלמידים רבים נפגעים במסגרת לימודיהם בבית הספר, בין בשטח בית הספר ובין בפעילות מחוץ לבית הספר (ימי ספורט, טיולים, סיורים וכיוצ"ב).
כל תלמידי בתי הספר וגני החובה מבוטחים בפוליסת ביטוח קולקטיבית של משרד החינוך, בה כלולים כיסויים שונים, אשר ביניהם כיסוי למקרה נכות כתוצאה מתאונה.

הפוליסה הנ"ל מכסה את התלמידים בכל שעות היממה ולא רק בעת שהייתם בבית הספר.

הבעיה בפוליסה זו היא שהפיצוי המתקבל דרכה הינו נמוך מאד (סה"כ 800$ לכל אחוז של נכות).
יחד עם זאת, אם הילד נפגע עקב רשלנות של בית הספר, קיימת אפשרות לתביעה נזיקית.
כמו בכל תביעה נזיקין, יש להוכיח כאמור את סוגיית הרשלנות וכמו כן שקיים קשר סיבתי בין הרשלנות לבין נזק הגוף ממנו סובל הנפגע.
כבכל תביעת נזיקין יבדוק בית המשפט שידון בתביעה את נסיבות הענין, ויקבע האם בנסיבות אלה נהג המורה או בית הספר כפי שהיה נוהג מורה סביר או בית ספר סביר.
בית המשפט קבע כי מידת הפיקוח הדרושה על תלמידים משתנה ממקרה למקרה ותלויה בגורמים שונים, כגון: גיל הילדים, תנאי השטח, אופי הפעילות בה הם עוסקים והסיכון הנובע ממנה.
בית המשפט קבע עוד כי ראוי שמורה יהיה בקרבת מקום לפעילותם של הילדים, אולם כמובן שאין הוא יכול למנוע כל פעולה שעושים הילדים.
עוד קבע בית המשפט כי כאשר מדובר בפעילות מסוכנת מהרגיל, חובה על המורה לנקוט מבעוד מועד באמצעים סבירים למניעת נזק צפוי.
במידה ויזכה הנפגע בתביעתו, מרכיבי הפיצוי יהיו בדומה לסוגי הנזק בתביעות רשלנות אחרות (כאב וסבל, הפסדים בעבר והפסדים בעתיד).
לפיכך, כאשר תלמיד נפגע בתאונה, גם בשעות אחר הצהריים, כדאי לבקש ממזכירות בית הספר העתק מהפוליסה הרלבנטית ולהתייעץ עם עו"ד האם קיימת עילת תביעה.
להערכת סיכויי תביעתך חינם, ניתן ליצור קשר עם עו"ד ענת מולסון המייצגת מאות נפגעי גוף, בטלפון: 03-6025060 או במייל: legalnet@bezeqint.net