שיתוק מוחין CP

שיתוק מוחין CP – האם נגרם עקב רשלנות רפואית?

עו"ד ענת מולסון

שיתוק מוחין CP אשר נגרם עקב רשלנות בלידה או שלא אובחן במהלך ההריון, מקנה לנפגע ולהוריו את היכולת לתבוע תביעת רשלנות רפואית ולזכות בפיצויים משמעותיים. שיתוק מוחין CP נגרם בחלק מהמקרים עקב רשלנות רפואית במהלך ההריון או במהלך הלידה. הפיצויים אשר בתי משפט פוסקים במקרים אלו הינם גבוהים מאד לאור העלויות הגבוהות של הטיפול בילד אשר לו שיתוק מוחין. לדעת עורכי דין העוסקים בתביעות רשלנות רפואית תביעות שיתוק מוחין אינן פשוטות ויש צורך לקבל חוות דעת של מומחה רפואי על מנת לבסס את עילת תביעה זו. נשים רבות פונות לביצוע סקירת מערכות המכונה סקירה "מורחבת" ובה נבדקים איברים בגוף העובר שאינם נבדקים בבדיקה השגרתית.

על אף זאת, עדיין קיימים מקרים בהם מומים עובריים אינם מתגלים וסיכונים עתידיים ללידות מסוכנות אינם נמנעים. למרות פתיחות מאגרי המידע והתפתחות מכוני האולטרא-סאונד, נשים רבות אינן מודעות לזכויותיהן ואינן מודעות לאפשרויות העומדות בפניהן במהלך מעקב ההריון. חובות הרופא התשובה לחוסר הידע של האישה ההרה הסבירה, היא חובתו של הרופא המנהל את מעקב ההריון, לגלות לאם מה האפשרויות העומדות בפניה. עד כה שאלה זו של חובת הגילוי נותרה ללא מענה והובעה הדעה כי הרופא חייב לגלות לאישה ההרה כי קיימות בעבורה בדיקות טובות ומדוייקות יותר.

בפסק דין סידי נגד קופת חולים נקבע כי חובת הגילוי של הרופא אכן טומנת בחובה את החובה לגלות לאם את זכויותיה באשר לביצוע בדיקות במהלך מעקב ההריון ואת החובה לגלות את תוצאות הבדיקות, הסיכונים והסיכויים שבהן (שיתוק מוחין).

נקבע כי חובת הגילוי קיימת גם במקום בו אין לרופא חובה לבצע את הבדיקה בעצמו והוא מחוייב להצביע בפני האישה על חסרונות הבדיקה השגרתית ועל קיומה של בדיקה טובה יותר, אף אם אינה נמצאת בסל הבריאות ואף אם היא יקרה:

על כן, ההחלטה אודות ביצוע הבדיקות ו/או מה לעשות עם ממצאים נתונה כולה לאם במהלך ההריון, אך הרופא חייב לידע את האם ולהביא בפניה את מירב הנתונים בכדי שתוכל להגיע להחלטה מודעת ומושכלת. עם זאת, אשה שתבחר שלא לבצע בדיקות מדוייקות יותר אף אם הרופא גילה והסביר לה על קיומן ומהותן עשויה להיות, אחראית בלעדית לתוצאות ההריון. כמו כן, לעיתים שיתוק מוחין נגרם עקב רשלנות בלידה למשל עקב לידה ממושכת או מהירה מידי, חבלה בזמן הלידה, חוסר הספקת חמצן למוח בזמן הלידה, שטף דם במוח ועוד.

בתביעות רשלנות רפואית בהם התובע סובל מ שיתוק מוחין, הפיצוי יכול להגיע למיליוני שקלים. להערכת סיכויי תביעתך חינם, ניתן ליצור קשר עם עו"ד ענת מולסון המייצגת מאות נפגעי רשלנות רפואית, בטלפון: 03-6025061 או במייל: legalnet@bezeqint.net